JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
10 2017년 5월 14일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.16
 • Views : 231
웹지기 2017.05.16 231
9 2017년 5월 7일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.16
 • Views : 210
웹지기 2017.05.16 210
8 15년 11월 8일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 185
admin 2017.05.01 185
7 15년 3월 22일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 185
admin 2017.05.01 185
6 14년 8월 31일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 211
admin 2017.05.01 211
5 14년 8월 3일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 217
admin 2017.05.01 217
4 14년 6월 22일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 202
admin 2017.05.01 202
3 14년 3월 30일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 191
admin 2017.05.01 191
2 2014 말씀부흥회(강사-이용규 선교사)
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 201
admin 2017.05.01 201
1 14년 3월 09일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 172
admin 2017.05.01 172