JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
6 14년 8월 31일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 169
admin 2017.05.01 169
5 14년 8월 3일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 177
admin 2017.05.01 177
4 14년 6월 22일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 157
admin 2017.05.01 157
3 14년 3월 30일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 156
admin 2017.05.01 156
2 2014 말씀부흥회(강사-이용규 선교사)
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 158
admin 2017.05.01 158
1 14년 3월 09일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 132
admin 2017.05.01 132