JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
32 2019년 8월 25일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.25
 • Views : 204
hojong1621 2019.08.25 204
31 2019년 8월 18일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 245
hojong1621 2019.08.17 245
30 2019년 8월 11일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 214
hojong1621 2019.08.16 214
29 2019년 8월 4일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 200
hojong1621 2019.08.16 200
28 2019년 7월 28일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 187
hojong1621 2019.08.16 187
27 2019년 7월 21일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 218
hojong1621 2019.08.16 218
26 2019년 7월 14일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 157
hojong1621 2019.08.16 157
25 2019년 7월 7일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 116
hojong1621 2019.08.16 116
24 2019년 6월 30일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 157
hojong1621 2019.08.16 157
23 2019년 6월 23일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 185
hojong1621 2019.08.16 185