JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
20 재외국민전형 입시설명회(재외국민 특례입학전형)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 105
admin 2019.05.26 105
19 2019년 5월 26일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 158
admin 2019.05.26 158
18 2019년 5월 19일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.19
 • Views : 160
admin 2019.05.19 160
17 2019년 5월 12일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 183
admin 2019.05.12 183
16 2019년 5월 5일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 147
admin 2019.05.12 147
15 2019년 4월 28일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 140
admin 2019.05.12 140
14 2019년 4월 21일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 132
admin 2019.05.12 132
13 2019년 4월 14일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 168
admin 2019.05.12 168
12 2017년 6월 4일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.06.04
 • Views : 361
웹지기 2017.06.04 361
11 2017년 5월 28일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.28
 • Views : 288
웹지기 2017.05.28 288