JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
42 2019년 11월 3일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 54
hojong1621 2019.12.20 54
41 2019년 10월 27일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 57
hojong1621 2019.12.20 57
40 2019년 10월 20일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 60
hojong1621 2019.12.20 60
39 2019년 10월 13일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 50
hojong1621 2019.12.20 50
38 2019년 10월 6일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 45
hojong1621 2019.12.20 45
37 2019년 9월 29일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 52
hojong1621 2019.12.20 52
36 2019년 9월 22일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.25
 • Views : 213
hojong1621 2019.09.25 213
35 2019년 9월 15일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.25
 • Views : 155
hojong1621 2019.09.25 155
34 2019년 9월 8일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 172
hojong1621 2019.09.07 172
33 2019년 9월 1일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 137
hojong1621 2019.09.07 137