JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
16 2019년 5월 5일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 104
admin 2019.05.12 104
15 2019년 4월 28일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 91
admin 2019.05.12 91
14 2019년 4월 21일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 90
admin 2019.05.12 90
13 2019년 4월 14일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 110
admin 2019.05.12 110
12 2017년 6월 4일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.06.04
 • Views : 309
웹지기 2017.06.04 309
11 2017년 5월 28일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.28
 • Views : 243
웹지기 2017.05.28 243
10 2017년 5월 14일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.16
 • Views : 198
웹지기 2017.05.16 198
9 2017년 5월 7일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.16
 • Views : 166
웹지기 2017.05.16 166
8 15년 11월 8일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 146
admin 2017.05.01 146
7 15년 3월 22일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 153
admin 2017.05.01 153