JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
30 2019년 8월 11일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 151
hojong1621 2019.08.16 151
29 2019년 8월 4일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 145
hojong1621 2019.08.16 145
28 2019년 7월 28일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 131
hojong1621 2019.08.16 131
27 2019년 7월 21일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 138
hojong1621 2019.08.16 138
26 2019년 7월 14일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 101
hojong1621 2019.08.16 101
25 2019년 7월 7일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 77
hojong1621 2019.08.16 77
24 2019년 6월 30일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 90
hojong1621 2019.08.16 90
23 2019년 6월 23일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 125
hojong1621 2019.08.16 125
22 2019년 6월 16일(주일) 교회소식Attached
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.07.13
 • Views : 217
hojong1621 2019.07.13 217
21 2019년 6월 9일(주일) 교회소식Attached
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.07.13
 • Views : 150
hojong1621 2019.07.13 150