JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
16 2019년 5월 5일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 134
admin 2019.05.12 134
15 2019년 4월 28일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 118
admin 2019.05.12 118
14 2019년 4월 21일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 115
admin 2019.05.12 115
13 2019년 4월 14일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 146
admin 2019.05.12 146
12 2017년 6월 4일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.06.04
 • Views : 339
웹지기 2017.06.04 339
11 2017년 5월 28일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.28
 • Views : 274
웹지기 2017.05.28 274
10 2017년 5월 14일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.16
 • Views : 224
웹지기 2017.05.16 224
9 2017년 5월 7일 교회소식
 • Author : 웹지기
 • Date : 2017.05.16
 • Views : 189
웹지기 2017.05.16 189
8 15년 11월 8일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 171
admin 2017.05.01 171
7 15년 3월 22일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2017.05.01
 • Views : 176
admin 2017.05.01 176