JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
52 2020년 1월 12일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 13
hojong1621 2020.03.08 13
51 2020년 1월 5일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 16
hojong1621 2020.03.08 16
50 2019년 12월 29일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.29
 • Views : 133
hojong1621 2019.12.29 133
49 2019년 12월 22일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.26
 • Views : 68
hojong1621 2019.12.26 68
48 2019년 12월 15일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 72
hojong1621 2019.12.20 72
47 2019년 12월 8일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 59
hojong1621 2019.12.20 59
46 2019년 12월 1일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 59
hojong1621 2019.12.20 59
45 2019년 11월 24일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 64
hojong1621 2019.12.20 64
44 2019년 11월 17일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 51
hojong1621 2019.12.20 51
43 2019년 11월 10일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 53
hojong1621 2019.12.20 53