JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
26 2019년 7월 14일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 58
hojong1621 2019.08.16 58
25 2019년 7월 7일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 44
hojong1621 2019.08.16 44
24 2019년 6월 30일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 39
hojong1621 2019.08.16 39
23 2019년 6월 23일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 73
hojong1621 2019.08.16 73
22 2019년 6월 16일(주일) 교회소식Attached
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.07.13
 • Views : 140
hojong1621 2019.07.13 140
21 2019년 6월 9일(주일) 교회소식Attached
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.07.13
 • Views : 79
hojong1621 2019.07.13 79
20 재외국민전형 입시설명회(재외국민 특례입학전형)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 69
admin 2019.05.26 69
19 2019년 5월 26일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 111
admin 2019.05.26 111
18 2019년 5월 19일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.19
 • Views : 115
admin 2019.05.19 115
17 2019년 5월 12일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 110
admin 2019.05.12 110