JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
26 2019년 7월 14일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 85
hojong1621 2019.08.16 85
25 2019년 7월 7일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 65
hojong1621 2019.08.16 65
24 2019년 6월 30일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 70
hojong1621 2019.08.16 70
23 2019년 6월 23일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 104
hojong1621 2019.08.16 104
22 2019년 6월 16일(주일) 교회소식Attached
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.07.13
 • Views : 190
hojong1621 2019.07.13 190
21 2019년 6월 9일(주일) 교회소식Attached
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.07.13
 • Views : 129
hojong1621 2019.07.13 129
20 재외국민전형 입시설명회(재외국민 특례입학전형)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 92
admin 2019.05.26 92
19 2019년 5월 26일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 138
admin 2019.05.26 138
18 2019년 5월 19일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.19
 • Views : 141
admin 2019.05.19 141
17 2019년 5월 12일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 152
admin 2019.05.12 152