JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
40 2019년 10월 20일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 10
hojong1621 2019.12.20 10
39 2019년 10월 13일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 9
hojong1621 2019.12.20 9
38 2019년 10월 6일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 8
hojong1621 2019.12.20 8
37 2019년 9월 29일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 9
hojong1621 2019.12.20 9
36 2019년 9월 22일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.25
 • Views : 152
hojong1621 2019.09.25 152
35 2019년 9월 15일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.25
 • Views : 92
hojong1621 2019.09.25 92
34 2019년 9월 8일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 118
hojong1621 2019.09.07 118
33 2019년 9월 1일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 88
hojong1621 2019.09.07 88
32 2019년 8월 25일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.25
 • Views : 145
hojong1621 2019.08.25 145
31 2019년 8월 18일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 181
hojong1621 2019.08.17 181