JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
50 2019년 12월 29일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.29
 • Views : 38
hojong1621 2019.12.29 38
49 2019년 12월 22일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.26
 • Views : 22
hojong1621 2019.12.26 22
48 2019년 12월 15일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 29
hojong1621 2019.12.20 29
47 2019년 12월 8일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 15
hojong1621 2019.12.20 15
46 2019년 12월 1일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 16
hojong1621 2019.12.20 16
45 2019년 11월 24일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 14
hojong1621 2019.12.20 14
44 2019년 11월 17일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 9
hojong1621 2019.12.20 9
43 2019년 11월 10일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 11
hojong1621 2019.12.20 11
42 2019년 11월 3일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 10
hojong1621 2019.12.20 10
41 2019년 10월 27일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 16
hojong1621 2019.12.20 16