JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
22 2019년 6월 16일(주일) 교회소식Attached
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.07.13
 • Views : 5
hojong1621 2019.07.13 5
21 2019년 6월 9일(주일) 교회소식Attached
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.07.13
 • Views : 7
hojong1621 2019.07.13 7
20 재외국민전형 입시설명회(재외국민 특례입학전형)
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 19
admin 2019.05.26 19
19 2019년 5월 26일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.26
 • Views : 51
admin 2019.05.26 51
18 2019년 5월 19일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.19
 • Views : 58
admin 2019.05.19 58
17 2019년 5월 12일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 55
admin 2019.05.12 55
16 2019년 5월 5일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 47
admin 2019.05.12 47
15 2019년 4월 28일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 36
admin 2019.05.12 36
14 2019년 4월 21일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 41
admin 2019.05.12 41
13 2019년 4월 14일 교회소식
 • Author : admin
 • Date : 2019.05.12
 • Views : 44
admin 2019.05.12 44