JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
34 2019년 9월 8일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 27
hojong1621 2019.09.07 27
33 2019년 9월 1일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 17
hojong1621 2019.09.07 17
32 2019년 8월 25일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.25
 • Views : 49
hojong1621 2019.08.25 49
31 2019년 8월 18일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 74
hojong1621 2019.08.17 74
30 2019년 8월 11일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 41
hojong1621 2019.08.16 41
29 2019년 8월 4일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 39
hojong1621 2019.08.16 39
28 2019년 7월 28일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 37
hojong1621 2019.08.16 37
27 2019년 7월 21일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 41
hojong1621 2019.08.16 41
26 2019년 7월 14일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 35
hojong1621 2019.08.16 35
25 2019년 7월 7일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 34
hojong1621 2019.08.16 34