JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
50 2019년 12월 29일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.29
 • Views : 101
hojong1621 2019.12.29 101
49 2019년 12월 22일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.26
 • Views : 51
hojong1621 2019.12.26 51
48 2019년 12월 15일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 54
hojong1621 2019.12.20 54
47 2019년 12월 8일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 39
hojong1621 2019.12.20 39
46 2019년 12월 1일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 40
hojong1621 2019.12.20 40
45 2019년 11월 24일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 36
hojong1621 2019.12.20 36
44 2019년 11월 17일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 28
hojong1621 2019.12.20 28
43 2019년 11월 10일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 32
hojong1621 2019.12.20 32
42 2019년 11월 3일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 34
hojong1621 2019.12.20 34
41 2019년 10월 27일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 40
hojong1621 2019.12.20 40