JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
36 2019년 9월 22일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.25
 • Views : 90
hojong1621 2019.09.25 90
35 2019년 9월 15일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.25
 • Views : 56
hojong1621 2019.09.25 56
34 2019년 9월 8일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 80
hojong1621 2019.09.07 80
33 2019년 9월 1일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 62
hojong1621 2019.09.07 62
32 2019년 8월 25일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.25
 • Views : 109
hojong1621 2019.08.25 109
31 2019년 8월 18일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 131
hojong1621 2019.08.17 131
30 2019년 8월 11일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 102
hojong1621 2019.08.16 102
29 2019년 8월 4일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 93
hojong1621 2019.08.16 93
28 2019년 7월 28일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 95
hojong1621 2019.08.16 95
27 2019년 7월 21일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.16
 • Views : 89
hojong1621 2019.08.16 89