JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

교회소식

발리한인교회에서 전하는 소식과  교우들의 소식을 공유합니다.
교회소식 게시판 전체목록
62 2020년 3월 29일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.29
 • Views :
hojong1621 2020.03.29 0
61 2020년 3월 22일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.22
 • Views : 9
hojong1621 2020.03.22 9
60 2020년 3월 8일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 25
hojong1621 2020.03.08 25
59 2020년 3월 1일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 19
hojong1621 2020.03.08 19
58 2020년 2월 23일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 15
hojong1621 2020.03.08 15
57 2020년 2월 16일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 12
hojong1621 2020.03.08 12
56 2020년 2월 9일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 9
hojong1621 2020.03.08 9
55 2020년 2월 2일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 14
hojong1621 2020.03.08 14
54 2020년 1월 26일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 13
hojong1621 2020.03.08 13
53 2020년 1월 19일(주일) 교회소식
 • Author : hojong1621
 • Date : 2020.03.08
 • Views : 13
hojong1621 2020.03.08 13