JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

생명의말씀

예수 그리스도의  복음과 진리를 전하고 그리스도인들이 성서적 비젼을 일깨우는 담임목사님의 귀한 말씀을 공유합니다
sermon 게시판 전체목록
10 7/10(수) 회복집회(골1:24~29/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 85
hojong1621 2019.08.17 85
9 7/7(주일) 주님과 좋은 관계 맺기(막5:1~8/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 82
hojong1621 2019.08.17 82
8 7/3(수) 우리를 형통케 하시리니(느2:9~20/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 72
hojong1621 2019.08.17 72
7 6/30(주일) 젖 뗀 아이와 같도다(시131:1~3/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 74
hojong1621 2019.08.17 74
6 6/26(수) 하나님께 묵도하고(느2:1~8/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 71
hojong1621 2019.08.17 71
5 6/23(주일) 경외해야 합니다(막10:46~52/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 81
hojong1621 2019.08.17 81
4 6/19(수)응답 받는 기도(느1:5~11/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 69
hojong1621 2019.08.17 69
3 6/16(주일) 인생의 한 밤 중에(행16:19~26/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 78
hojong1621 2019.08.17 78
2 6/12(수)절망에서 희망으로(느1:1~4/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 72
hojong1621 2019.08.17 72
1 6/9(주일) 믿음으로 사는 인생(수12:7~24/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 76
hojong1621 2019.08.17 76