JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

생명의말씀

예수 그리스도의  복음과 진리를 전하고 그리스도인들이 성서적 비젼을 일깨우는 담임목사님의 귀한 말씀을 공유합니다
sermon 게시판 전체목록
20 8/18(주일) 여호와를 바라는 성도(사40:28~31/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 144
hojong1621 2019.08.19 144
19 8/14(수) 내가 네게 응답하겠고(렘33:1~3/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 131
hojong1621 2019.08.17 131
18 8/11(주일) 진리만 믿는 인생(요5:1~11/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 102
hojong1621 2019.08.17 102
17 8/7(수) 그들의 꾀를 폐하셨으므로(느4:7~15/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 93
hojong1621 2019.08.17 93
16 8/4(주일) 다시 일어설 힘(왕상19:1~8/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 110
hojong1621 2019.08.17 110
15 7/28(주일) 원망에서 감사로(출14:9~14/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 96
hojong1621 2019.08.17 96
14 7/24(수) 우리 하나님이여(느4:1~6/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 98
hojong1621 2019.08.17 98
13 7/21(주일) 찬송할 때 얻는 은총(대하13:13~21/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 98
hojong1621 2019.08.17 98
12 7/17(수) 함께 일어나(느3:1~10/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 93
hojong1621 2019.08.17 93
11 7/14(주일) 왜 다윗인가?(삼상16:6~13/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 88
hojong1621 2019.08.17 88