JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

생명의말씀

예수 그리스도의  복음과 진리를 전하고 그리스도인들이 성서적 비젼을 일깨우는 담임목사님의 귀한 말씀을 공유합니다
sermon 게시판 전체목록
18 8/11(주일) 진리만 믿는 인생(요5:1~11/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 50
hojong1621 2019.08.17 50
17 8/7(수) 그들의 꾀를 폐하셨으므로(느4:7~15/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 48
hojong1621 2019.08.17 48
16 8/4(주일) 다시 일어설 힘(왕상19:1~8/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 54
hojong1621 2019.08.17 54
15 7/28(주일) 원망에서 감사로(출14:9~14/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 46
hojong1621 2019.08.17 46
14 7/24(수) 우리 하나님이여(느4:1~6/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 48
hojong1621 2019.08.17 48
13 7/21(주일) 찬송할 때 얻는 은총(대하13:13~21/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 43
hojong1621 2019.08.17 43
12 7/17(수) 함께 일어나(느3:1~10/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 41
hojong1621 2019.08.17 41
11 7/14(주일) 왜 다윗인가?(삼상16:6~13/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 33
hojong1621 2019.08.17 33
10 7/10(수) 회복집회(골1:24~29/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 34
hojong1621 2019.08.17 34
9 7/7(주일) 주님과 좋은 관계 맺기(막5:1~8/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 29
hojong1621 2019.08.17 29