JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

생명의말씀

예수 그리스도의  복음과 진리를 전하고 그리스도인들이 성서적 비젼을 일깨우는 담임목사님의 귀한 말씀을 공유합니다
sermon 게시판 전체목록
40 12/22(주일) 예수님 따라가기(요14:1~7/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.26
 • Views : 36
hojong1621 2019.12.26 36
39 12/15(주일) 섬김의 신비로운 능력(요13:3~8/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 42
hojong1621 2019.12.20 42
38 12/8(주일) 복음의 핵심(요10:7~15/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 43
hojong1621 2019.12.20 43
37 12/1(주일) 사랑 고백의 유익(요21:15~23/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 41
hojong1621 2019.12.20 41
36 11/24(주일) 영원히 우리가 믿어야 할 진리(요11:17~27/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 57
hojong1621 2019.12.20 57
35 11/17(주일) 원망에서 감사로(욥1:13~22/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 36
hojong1621 2019.12.20 36
34 11/10(주일) 나의 하나님이 되시리니(룻1:14~18/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 45
hojong1621 2019.12.20 45
33 11/3(주일) 거룩함으로의 변화(창12:1~9/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 47
hojong1621 2019.12.20 47
32 10/20(주일) 문제를 대처하는 우리의 자세(대하18:28~34/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 56
hojong1621 2019.12.20 56
31 10/13(주일) 하나님이 주시는 영적 성장(출13:17~22/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.12.20
 • Views : 39
hojong1621 2019.12.20 39