JL. SIULAN, GG. SEKAR SARI VI NO.6, DENPASAR, BALI, INDONESIA hojong1621@gmail.com 0812-3676-8029

생명의말씀

예수 그리스도의  복음과 진리를 전하고 그리스도인들이 성서적 비젼을 일깨우는 담임목사님의 귀한 말씀을 공유합니다
sermon 게시판 전체목록
28 9/22(주일) 가져야 할 믿음(수7:20~26/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.26
 • Views : 54
hojong1621 2019.09.26 54
27 9/18(수) 내 손을 힘있게 하옵소서(느6:1~9/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.25
 • Views : 36
hojong1621 2019.09.25 36
26 9/8(주일) 진짜 적을 알아야 합니다(삼상 17:26~37/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.25
 • Views : 36
hojong1621 2019.09.25 36
25 9/2(월) 월삭 전교인새벽기도회 (몬1:1~25/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 46
hojong1621 2019.09.07 46
24 9/1(주일) 내 생각을 넘어서는 은혜(행10:9~16/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.09.07
 • Views : 48
hojong1621 2019.09.07 48
23 8/28(수) 깊이 생각하고(느5:1~11/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.31
 • Views : 67
hojong1621 2019.08.31 67
22 8/25(주일) 그래도 해야 할 일(겔36:36~37:5/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.25
 • Views : 71
hojong1621 2019.08.25 71
21 8/21(수) 우리를 위하여(느4:16~23/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.21
 • Views : 53
hojong1621 2019.08.21 53
20 8/18(주일) 여호와를 바라는 성도(사40:28~31/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.19
 • Views : 66
hojong1621 2019.08.19 66
19 8/14(수) 내가 네게 응답하겠고(렘33:1~3/유호종목사)
 • Author : hojong1621
 • Date : 2019.08.17
 • Views : 64
hojong1621 2019.08.17 64